Godišnje se u našoj fabrici u Ennsu proizvede oko 17 miliona kvadratnih metara bitumenskih membrana, koje se putem logističke centrale u Austriji, kao i svim stranim predstavništvima, prodaju u više od 25 zemalja širom sveta. Od otvaranja fabrike u Ennsu, do sada je ukupno proizvedeno blizu 800 miliona kvadratnih metara bitumenskih membrana – što je dovoljno da više od 18 puta obmota planetu oko ekvatora. Geografski malo bliže, kao ilustracija bi poslužila činjenica da bi tom količinom trake bilo moguće pokriti kompletnu površinu Bačke.

Naši proizvodi, kvalitetni, moderni i jednostavni za ugradnju, rezultat su intenzivnog istraživanja i dugotrajnih razvojnih napora. Naš visoki standard garancija je kvaliteta koji je takođe zasnovan i na stalnoj kontrolni procesa proizvodnje, putem neprekidnih rigoroznih laboratorijskih provera, kako sirovina tako i konačnih proizvoda.