Dostava na željenu lokaciju

Büsscher & Hoffmann svojim klijentima nudi uslugu dostave proizvoda na određenu lokaciju, „u pravo vreme“. Naš logistički tim pobrinuće se da sve svi željeni proizvod dostave na tačno dogovoreno istovarno mesti, i u dogovoreno vreme, čime se otklanjaju nepotrebna kašnjenja u realizaciji vašeg projekta.

Büsscher & Hoffmann prodajni tim

Smatramo da proizvod može biti koristan samo ako se svrsishodno koristi i profesionalno ugrađuje. Radi toga, za Büsscher & Hoffmann od najveće su važnosti stručno savetovanje i brza podrška. Naš visoko osposobljen i iskusan prodajni tim, uvek je spreman da Vam stručnošću i fleksibilnošću pomogne u planiranju i realizaciji Vašeg projekta.

[row class=“test“]


Naše “all inclusive” usluge:

  • Tehnička podrška tokom faze planiranja
  • Podrška za vreme faze projektiranja
  • Redovno laboratorijsko atestiranje materijala
  • Konstantna edukacija arhitekata i izvođača
  • Sertifiovano obučavanje u Büsscher & Hoffmann Akademiji


team


[/row]