Bitumen je hiljadama godina cenjen zbog svog kvaliteta kao prirodni hidroizolacijski materijal. Pouzdano je dokumentovano da je tokom antičkog doba, u području Mrtvog mora postojala proizvodnje bitumena. Takođe, postoje dokazi primene bitumena u visećim vrtovima Vavilona – jednog od sedam svetskih čuda. Ovaj prirodni građevinski materijal izdržao je test vremena i dokazao svoju vrednost.

Bitumen je nezamjenjiv!

U antici, prirodni bitumen vađen je iz tzv. asfaltnih jezera. Danas se bitumen destiluje iz sirove nafte pomoću savremenih tehnologija obrade. Bitumen je vekovima bio izuzetno pouzdan hidroizolacioni materijal a i dalje ima nadmoćan vek trajanja u odnosu na druge materijale.

U skladu sa prirodom!

Polimerbitumenske trake klasifikuju se kao bezopasne. One ne sadrže substance koje se rastvaraju u vodi ili koje bi zagađivale vodu, pa se zbog toga mogu koristiti za oblaganje rezervoara i cisterni s pitkom vodom.
Odlukom za Büsscher & Hoffmann proizvode, dajete svoj doprinos ekologiji!