Prirodni građevinski materijal

Bitumen je visoko kvalitetan, ekološki prihvatljiv, građevinski materijal. Ne rastvara se u vodi i izuzetno je otporan na dejstvo većine organskih soli, agresivnih tečnosti i kiselina.


Izuzena otpornost na vremenske uslove

Ekstremne temperaturne razlike između leta i zime, između dana i noći, dugotrajna izloženost suncu, kiši, snegu i dr., ne predstavljaju problem za bitumen. Materijal ostaje izuzetno elastičan, fleksibilan i otporan na fizička naprezanja.


Otporan na starenje

Kao i svi drugi krovovi, ravni krovovi napravljeni od polimerbitumena tokom životnog veka su stalno izloženi efektima UV zračenja, fotohemijskim uticajima, vrućini, vlazi itd., što dovodi do prirodnog starenja. Kvalitet sirovina i gotovih proizvoda garantuje nenadmašnu izdržljivost i pouzdanost tokom celog predviđenog životnog veka građevinskog objekta.


Maksimalna sigurnost

Ravni krov prekriven dvoslojnim membranama od polimerbitumena sa ukupnom debljinom od 9 mm pruža nenadmašan efekat. Višeslojni dizajn i visoka otpornost na mehanički stres u fazi izgradnje objekta, kao i u kasnijim životnim ciklusima, osiguravaju konstantnu zaštitu od vremenskih prilika.


Jednostavna i isplativa primena

Polimerbitumenske membrane mogu se ugrađivati lako i sigurno čak i u hladnim vremenskim uslovima. Takođe, Büsscher & Hoffmann polimerbitumenske membrane idealan su izbor u slučajevima rekonstrukcije građevine, bez obzira na to je li postojeća krovna hidroizolacija napravljena od bitumena ili drugih materijala (npr. plastika). Büsscher & Hoffmann hidroizolaciona rešenja čuvaju vreme i novac!


Savršen izgled

Krovne membrane napravljene od polimerbitumena omogućavaju neograničenu raznovrsnost arhitektonskih i dizajnerskih mogućnosti. Široka lepeza dizajna površine i izbora boje osigurava harmonično prilagođavanje sa okolinom i postojećim susednim objektima. Smanjena težina omogućava finansijsku isplativost rešenja u proređenju sa korišćenjem klasičnih krovnih crepova.


Korist nastala iskustvom

Bitumen se još od antičkog doba koristi za hidroizolaciju i time se dokazao kao pouzdan i siguran resurs već 5000 godina. Čak i u današnje vreme, bitumen se smatra izuzetno poželjnim građevinskim materijalom. Sa preko 160 godina stručnosti i iskustva u krovnoj industriji, Büsscher & Hoffmann je široko priznat kao industrijski lideru austriji, podjednako po pitanju kvaliteta konačnog proizvoda a i po svojoj inovativnosti.


Najbolji odnos uloženo-dobijeno

Izdržljivost i otpornost na starenje polimerbitumenskih membrana čini ih izvrsnim izborom, u odnosu na cijenu. Ako je neophodno, polimerbitumenske membrane mogu se jednostavno obnoviti nakon nekoliko decenija i time nastaviti sa pružajem sigurne zaštite od vremenakih uslova, sve do kraja predviđenog vijeka cele građevine. Ulaganje u ravni krov s polimebitumenskom membranom je isplativo rješenje!


Savršena usluga

Kao lider na austrijskom tržištu krovnih hidroizolacijskih sistema od bitumena i polimerbitumena, Büsscher & Hoffmann je pouzdan partner građevincima, arhitektima, inženjerima i investitorima, tokom planiranja i izgradne građevine. Naš visoko kvalitetni tim uvek će spremno pružiti tehničku podršku i savet, kako bi osigurali da naši proizvodi zadovoljavaju vaše individualne potrebe.


Dostava na određenu lokaciju

Büsscher & Hoffmann svojim klijentima pruža uslugu dostavjanja materijala na željenu lokaciju, „u pravo vreme“. Naš logistički tim pobrinuće se da sve svi željeni proizvod dostave na tačno dogovoreno istovarno mesti, i u dogovoreno vreme, čime se otklanjaju nepotrebna kašnjenja u realizaciji vašeg projekta.