Büsscher & Hoffmann GmbH
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2
4470 Enns
+43 7223 82 323 0
+43 7223 82 323 42
office@bueho.at
www.bueho.com

Delatnost kompanije::
Proizvodnja krovnih i hidroizolacionih bitumenskih i polimerbitumenskih membrana

UID-Nr.: ATU 14228708
FN: 121653 b
Nadležnost: Regionalni sud Stayr

Odricanje od odgovornosti:
Ova web stranica odražava prisutnost firme Büsscher & Hoffmann na mreži. Sveobuhvatne informacije i online usluge naše firme nalaze se na ovoj web adresi i povezanim poddomenima. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranost, tačnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Autor ne snosi odgovornost za bilo koju materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može nastati usled korišćenja ili nekorišćenja bilo kakvih informacija ili upotrebe netačnih i nepotpunih informacija, osim ako se ne može dokazati da je autor kriv zbog delovanja sa namerom ili grubom nepažnjom. Sav sadržaj nije obvezujući i podložan je promenama. Autor izričito zadržava pravo izmene, dopune ili brisanja delova ili celog sadržaja, bez posebne najave ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja.

Zaštita privatnosti:
Ako postoji potreba za unos ličnih ili poslovnih podataka (adresa e-pošte, imena, poštanske adrese), unos tih podataka odvija se dobrovoljno. Korišćenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je dopušteno – ako je to tehnički moguće i razumno – čak i bez pružanja bilo kakvih ličnih podataka ili pružanjem anonimnih podataka ili korišćenjem pseudonima. Treće lice ne sme upotrebljavati poštanske adrese, brojeve telefona ili brojeve telefaksa i adrese e-pošte objavljene u sklopu informacija o objavljivanju koje se nalaze na ovoj web stranici i slati informacije koje nisu izričito zatražene. Mogu se poduzeti pravne radnje protiv počinitelja koji šalju neželjene informacije (“spam”)!

Pravna vrednost ove izjave o odricanju:
Ovo odricanje od odgovornosti je dio internet publikacije iz koje ste upućeni. Ako delovi ili pojedinačni deo ovog teksta više ne ispunjavaju ili u potpunosti ne zadovoljavaju važeće zakone, tada neće uticati na sadržaj i valjanost ostalih delova.

Reference i veze:
Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav sadržaj na web stranicama trećih strana (putem hiperveze), osim ako autor nema puno znanje o ilegalnom sadržaju, a tehnički i izvesno bi bio u mogućnosti da spreči posetioce da koriste takve stranice. Autor ovime izjavljuje da na web stranicama koje su povezane nije bilo nikakvog ilegalnog sadržaja u trenutku postavljanja hiperveza. Autor nema kontrolu nad trenutnim ili budućim dizajnom, sadržajem ili autorskim pravima povezanih stranica. Autor se stoga izričito distancira od svih sadržaja na web stranicama koje su povezane / promenjene nakon postavljanja hiperveze. To se odnosi na sve veze i reference u sadržaju sopstvene internet stranice, kao i unose u knjigu gostiju, forume za raspravu, linkove, mailing liste i sve druge oblike baza podataka koje je postavio u kojem je moguć spoljni pristup pisanju. Za sve sadržaje koji su ilegalni, netačni ili nepotpuni, a posebno za štetu koja proizlazi iz korištenja ili neobjavljivanja takvih informacija, isključivo je odgovoran pružaoc internet stranice koja je bila povezana ili se spominje, a ne osoba koja je poslala hiperveze na odgovarajuću publikaciju.

Cookies („kolačići“):
Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”). Google Analytics upotrebljava “kolačiće”, koji su tekstualne datoteke postavljene na vaše računalo kako bi web-lokacija analizirala kako korisnici upotrebljavaju web prezentaciju. Informacije koje generiše kolačić, o vašoj upotrebi web stranice (uključujući vašu IP adresu), preuzeće i čuvati Google, na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP-a, Google će skratiti poslednji oktet IP adrese. Samo u izuzetnim slučajevima Google serveri šalju i skraćuju punu IP adresu u SAD. U ime pružaoca internetskih stranica, Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vaše upotrebe web stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima web mesta za operatore i druge pružaoce usluga, povezane s aktivnostima na web stranici i upotrebom interneta. Google neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje Google poseduje. Možete odbiti upotrebu kolačića izborom odgovarajućih postavki u internet pretaživaču. Međutim, imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti potpunu funkcionalnost ove web stranice. Dalje, možete sprečiti Googleovu prikupljanje i upotrebu podataka (kolačići i IP adresa) preuzimanjem i instaliranjem dodatka internet pretraživača koji je dostupan na internet adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Autorska prava:
Autor nastoji da se pridržava autorskih prava slika, crteže, audiozapisa, videa i teksta u svim publikacijama, kao i da koristiti slike, dijagrame, audio, video i zapise koji sam stvara ili one koji pripadaju javnom domenu. Svi brendovi i zaštitni znakovi navedeni na web stranici i zaštićeni od strane trećih strana podležu odgovarajućim uslovima važećih autorskog prava i vlasničkih prava odgovarajućeg registrovanog vlasnika. Korišćenje samo naziva ne sme se smatrati uslovom da robne marke nisu zaštićene autorskim pravima treće strane. Autorska prava za bilo koji materijal kreiran od strane autora su rezervirana. Bilo kakvo umnožavanje ili upotreba sadržaja kao što su slike, dijagrami, audio, video ili tekst u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dopušteno bez izričitog pristanka autora.

Informationen zu E-Commerce und Mediengesetz