Membrane cu bitum polimer pentru poduri, parcări supraterane și subterane