Dostawa w systemie „just in time” prosto do zastosowania na budowie

Dostawy w systemie „just in time” prosto do zastosowania na budowie są dla firmy Büsscher & Hoffmann oczywistością. Materiał uszczelniający dostarczany jest w ustalonym czasie, co zapobiega opóźnieniom procesie budowlanym. W celu zagwarantowania punktualnych dostaw, mamy do dyspozycji nasz własny park samochodowy (samochody ciężarowe).

Zespól dystrybucyjny firmy Büsscher & Hoffmann

Dany produkt może pokazać swoje silne strony dopiero wtedy, gdy stosowany jest profesjonalnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dlatego tez w firmie Büsscher & Hoffmann przykładamy wielką wagę do kompetentnego doradztwa i szybkiego wsparcia. Nasi doskonale przeszkoleni pracownicy, którzy legitymują się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w zakresie uszczelniania budynków, są do Państwa dyspozycji przy planowaniu i realizacji Państwa przedsięwzięć budowlanych, oferując swoje kompetencje i elastyczne podejście.

[row class=”test”]


Nasze usługi „all inclusive”:

  • Wsparcie technicznej w trakcie planowania
  • Wsparcie w fazie realizacji projektu
  • Serwis w zakresie wzorców i próbek
  • Konsultacje w zakładzie lub na budowie
  • Ciągłe szkolenie firmy wykonującej prace na budowie
  • Kwalifikowane szkolenia w Akademii ÖNORM firmy Büsscher & Hoffmannvertriebsteam

[/row]