W zakładzie w Enns rocznie produkowanych jest około 17 milionów metrów kwadratowych pap bitumicznych, które z Austrii, jak też poprzez cztery spółki zależne, dostarczane są do 25 krajów świata. Około 700 milionów metrów kwadratowych pap uszczelniających „dostarczyły” dotąd maszyny pracujące w Enns. Jest to powierzchnia większa niż powierzchnia Nowego Jorku, około 88 000 boisk piłkarskich lub też – inaczej mówiąc – wyprodukowaną papę uszczelniająca szerokości 1 metra można by ułożyć na równiku ponad 16 razy.

Nasze gotowe i przyjazne dla układającego je użytkownika produkty, są rezultatem intensywnych kontroli i działalności badawczo-rozwojowej. Nasz wysoki standard zabezpieczenia jakości oparty jest na ciągłym nadzorowaniu produkcji, któremu towarzyszą stałe, zaawansowane badania laboratoryjne, począwszy od surowców, a na wytwarzaniu skończywszy.