Zgodnie z zasadą mówiąca, że „najlepsze materiały budowlane pochodzą z natury”, bitumy stosowano do uszczelniania już przed tysiącami lat. Według zachowanych przekazów bitumy wytwarzane były już w starożytności nad Morzem Martwym. W wiszących ogrodach królowej Semiramidy – jednego z siedmiu cudów świata antycznego – również jakoby stosowano bitumy. A i dzisiaj ten naturalny materiał budowlany nie stracił żadnej ze swoich zalet.

Bitumów nie da się niczym zastąpić!

W odróżnieniu od czasów antycznych, kiedy to ten fascynujący materiał uszczelniający wydobywano w naturalnej postaci z tzw. jezior asfaltowych, obecnie bitumy destylowane są z ropy naftowej przy zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych. Bitumy stanowią od stuleci sprawdzony materiał budowlany stosowany do uszczelnień i – dzięki swojej trwałości – mający przewagę nad innymi materiałami.

W zgodzie z naturą!

Papy polimerobitumicznych zakwalifikowane są jako materiały nie zagrażające jakości wody. Ne zawierają one żadnych substancji rozpuszczających się w wodze lub stanowiących dla wody obciążenie i tym samym mogą być stosowane także do wykładania zbiorników z wodą pitną.
Zdecydujcie się Państwo także na jakość oferowana przez firmę Büsscher & Hoffmann!