FPO/TPO for YOU: Büsscher&Hoffmann przejmuje udziały w POLYFIN AG

8 października 2020 Büsscher & Hoffmann GmbH nabył 60% udziałów w POLYFIN AG. Obecny właściciel Odenwald-Chemie GmbH sprzedał wszystkie swoje udziały (33,3% ) firmie Büsscher & Hoffmann. Lucobit AG i Binné & Sohn GmbH & Co KG zmniejszyły swoje udziały z 33,3% do 20%.

Wielu naszych klientów ma różne wymagania w zależności od przeznaczenia budynku, które wymaga różnych materiałów. Z tego powodu firma Büsscher & Hoffmann zdecydowała się zainwestować w firmę POLYFIN AG o uznanej pozycji producenta syntetycznych membran dachowych wykonanych z FPO/TPO (elastycznych poliolefin) z siedzibą w Niemczech.

 

Firma POLYFIN AG od ponad 15 lat sprzedaje wysokiej jakości syntetyczne membrany hydroizolacyjne z FPO/TPO. Firma zatrudnia około 20 pracowników i generuje sprzedaż na poziomie około 11 milionów euro. W 2015 roku powstał zakład produkcyjny POLYFIN AG w Meckesheim (Baden-Württemberg). Zakład jest zgodny z najnowszą technologią i oferuje wystarczające możliwości, aby w przyszłości dostarczać naszym klientom również wysokiej jakości rozwiązania uszczelniające wykonane z FPO/TPO.

Dzięki udziałowi w firmie POLYFIN AG możemy w przyszłości być dla naszych klientów innowacyjnym, niezawodnym partnerem z dwoma materiałami – bitumicznymi i syntetycznymi membranami dachowymi własnej produkcji. W perspektywie średnioterminowej synergia między Büsscher & Hoffmann i POLYFIN AG może stworzyć wartość dodaną dla naszych klientów.

Büsscher & Hoffmann, z siedzibą w Enns, jest austriackim producentem systemów uszczelniających do dachów płaskich, zielonych dachów, budynków i mostów. Oddziały handlowe w Czechach, na Węgrzech, Chorwacji, Polsce, Rumunii i Serbii z własną siecią magazynową i technicznym zespołem sprzedaży zapewniają kompleksowe wsparcie dla naszych klientów w Europie Południowo-Wschodniej.

od lewej: Thilo Binné, Michael Binné, Dkfm. Dr. Johann F. Kwizda,
Bmstr. DI Karl Landl, Mag. Johannes E. Kwizda, MBA, Robert Riegler