Změna sídla firmy v Brně – Modřicích

Vážení obchodní partneři,

Dovolujeme si Vás informovat o změně  sídla společnosti Büsscher & Hoffmann, s.r.o., IČO: 60737271. Sídlo se z původní adresy: Husova 593, 664 42 Modřice přesouvá na níže uvedenou adresu:

Büsscher & Hoffmann, s.r.o.,

U Vlečky 1055,

Modřice, PSČ 664 42.

 Platnost změny je ke dni: 30.5 2019.

Všechny stávající platné a účinné smlouvy , uzavřené firmou Büsscher & Hoffmann s.r.o., stejně jako platné  a účinné sjednané nároky a závazky firmy  Büsscher & Hoffmann s.r.o., zůstávají změnou sídla nedotčeny.

Všechny další  identifikační a kontaktní údaje zůstávají nezměněny.

Děkujeme za pochopení

Team Büsscher & Hoffmann CZ