Oznámení o změně ve vedení společnosti Büsscher a Hoffmann, s.r.o.

Büsscher & Hoffmann GmbH, jako majitel společnosti Büsscher Hoffmann, s. r. o., si dovoluje oznámit, že Ing. Jindřich Dundálek k 31. 12. 2013 odchází do penze.
Za 23 let jeho působnosti pro společnost Büsscher & Hoffmann, v letech 1991 –1994 v pozici obchodního zastoupení a od 1995 na postu jednatele dceřiné společnosti Büsscher & Hoffmann, s. r. o., dosáhla společnost pod jeho vedením za podpory mateřské firmy významné místo v rámci celé ČR. Za tuto dobu byly na trh v České republice dodány hydroizolační pásy v hodnotě téměř 2 miliardy Kč.
K datu 1. 9. 2013 post jednatele společnosti Büsscher & Hoffmann, s. r. o., přebírá Bc. Pavel Mráček.
Současně s touto změnou nastupuje do funkce obchodního ředitele Ing. Igor Nechvátal.
Dceřiná společnost Büsscher & Hoffmann, s. r. o., bude nadále pokračovat pod vedením těchto odborníků ve svých aktivitách s cílem zachování tradice a rozvoje ve směru kvality, služeb a konkurenceschopnosti s podporou rakouské mateřské firmy Büsscher & Hoffmann GmbH. Panu inženýru Dundálkovi děkujeme touto cestou za dlouholetou obětavou činnost pro společnost a nastupujícím Bc. Mráčkovi a Ing. Nechvátalovi přejeme hodně úspěchů v budoucí činnosti.
Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer
Büsscher & Hoffmann
Gesellschaft m.b.H.
Fabrikstraße 2
4470 Enns