Novinky u pásu Baruplan GG E 30 PS a Baruplan GG E 40 PS

Vážení obchodní partneři,   s okamžitou platností jsou všechny pásy typu Baruplan GG E 30 PS a Baruplan GG E 40 PS opatřeny inovativním RELAX-PROTECT-SYSTEMem .Tento systém v sobě  obsahuje zóny se samolepicí a expanzní vrstvou a navíc ještě samolepicí  pásek, který zabraňuje ožehnutí  tepelné izolace. Splňuje požadavky na bodové nalepení resp. slepení v pruzích. Částečné slepení s podkladem přináší výhodu především v možnosti ideálního přenosu pnutí resp. eliminace rozdílného napětí způsobeného účinkem tepla na podkladní vrstvu a vlastní samolepicí pás. Tím nedochází k přenosu rozměrových změn tepelné izolace přímo do vrchní vrstvy hydroizolačního souvrství.  Je zaručena  okamžitá vodotěsnost, i při pozdějším dovaření v oblasti podélných spojů. Dvojí jistota v podélných spojích – slepení a svaření. Vyžádejte si podrobnější informace  o inovativním RELAX PROTECT SYSTEMu .