Splnění vysokých kvalitativních nároků na naše výrobky zajišťujeme jak interní jakostní kontrolou, tak i průběžnými zkouškami výrobků v tuzemsku a zahraničí a neustálým externím dozorem.

V rámci těchto zkoušek a pro další rozvoj našich výrobků spolupracujeme s řadou renomovaných tuzemských a mezinárodních vysokých škol a zkušebních institutů:

 • WIENZERT – Úřad vídeňské zemské vlády, certifikační orgán pro stavební výrobky, Vídeň
 • Technická univerzita Graz
 • Technická univerzita Mnichov
 • Magistrátní oddělení 39 – Zkušební a výzkumný ústav města Vídně
 • Státní zkušební ústav zahradnictví FH Weihenstephan
 • Spolkový ústav pro výzkum a zkoušky materiálů v Berlíně
 • Spolkový ústav silničního stavitelství v Bergisch Gladbachu
 • FMPA Stuttgart
 • Institut pro půdoznalectví a výživu rostlin Weihenstephan (výzkum odolnosti pásů a povlaků pro zelené střechy proti prorůstání kořenů podle postupu FLL.FLL = Výzkumná společnost pro rozvoj krajiny a tvorbu krajiny)
 • EMPA Švýcarský ústav pro výzkum a podporu materiálů, St. Gallen
 • TZÚS Technický a zkušební ústav stavební v Praze
 • PAVUS Autorizovaná osoba AO216
 • IGH Institut pro civilní inženýrství v Záhřebu
 • EMI Obecně prospěšná společnost pro kontrolu jakosti a inovace ve stavebnictví, Budapešť
 • IZOLACJA COBR Ústřední výzkumný a vývojový institut pro průmysl stavebních izolací v Katovicích
 • TSUS Technický a skúšobný ústav stavebný v Košicích
 • INCERC Národní institut pro výzkum a vývoj stavebních výrobků, Bukurešť – Cluj Napoca
 • užitné vzory a patenty
 • více než 170 tuzemských a zahraničních certifikátů výrobků (mj. Německo, Švýcarsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko)
 • realizace několika úspěšných výzkumných projektů s rakouským Fondem na podporu výzkumu (FFF)