Ve stavebnictví je mimořádně důležité nejen uvádět na trh pouze prvotřídní, ekologické výrobky, ale je i vždy včas dodat na příslušné místo použití ve vhodném obalu šetrném k životnímu prostředí.

Skladové hospodářství uzpůsobené potřebám našeho velkého okruhu zákazníků a dopravně výhodná poloha našeho závodu v Ennsu a našich skladů v tuzemsku a zahraničí zajišťují naši vysokou a rychlou schopnost poskytovat dodávky.

[row class=“test“]


Kromě našeho závodu v Ennsu máme pobočky a sklady v Lannachu, Korneuburgu a Hallu v Tyrolsku, distribuční společnosti v Brně (CZ), Záhřebu (HR) a Sofii (BG) a další sklady v Maďarsku, Polsku, Německu a Rumunsku.

Používání vlastního výkonného vozového parku vybaveného speciálními jeřáby a řízeného pomocí výpočetní techniky zaručuje rychlé doručení našich výrobků v tuzemsku a na našich exportních trzích.vertriebsteam

[/row]